Building value

Developing with attention to people, nature and the environment.

Our approach

We take initiative in each development and bring out the assets that we believe the site holds.
.

We explore

The location is our starting point; where is the potential?

We enrich

We create meaningful living environments, for now and for the future.

We unite

By connecting stakeholders, we build real and lasting value.

Everything becomes more beautiful when you give it attention .

Bij LOCUS denken we graag groot, maar we verliezen nooit de details uit het oog. Voor ons is vastgoedontwikkeling maatwerk. Want geen gebied is hetzelfde en elke ontwikkeling heeft zijn eigen route naar succes.

About LOCUS

Sustainable relationships, sustainable buildings

In onze ontwikkelingen verbinden wij de locatie met de mensen en het kapitaal, om zo tot écht rendement te komen. Ontwikkelingstrajecten duren vaak jaren en vragen om toewijding, betrokkenheid en duurzame relaties. Daarom vormen de locatie én de menselijke connectie het fundament van al onze projecten.

Expertise

United by experience

Rendement maximaliseren doen wij door waarde toe te voegen, op menselijk, gebieds- en vastgoedniveau. We onderscheiden ons in de markt door ons vermogen stakeholders te verbinden en onze aandacht voor maatschappelijke thema’s, waaronder de duurzame leefomgeving. De beste investeringen vinden en de juiste risicoafweging maken is vandaag de dag complexer dan ooit. Dankzij onze ervaring en ons sterke netwerk zijn wij in staat steeds weer tot nieuwe oplossingen te komen.

"Cities have the capability of providing for everybody, only because, and only when, they are created by everybody"

Jane Jacobs

Uitgelicht

Utrecht – Lunettenbaan

In samenwerking met de gemeente Utrecht werkten wij de visie op ‘Lunettenbaan 51-56’ uit: een woongebouw met meerdere functies, dat de omgeving zal verlevendigen. 

Soon

Zoetermeer

Maarssen

Zaandam

Delft

Amsterdam

Interested?

Are you looking for development opportunities? We would like to meet with you. Perhaps we can do something for each other.

Amsterdam – Nachteiland

Bij deze Amsterdamse gewonnen tender nam LOCUS het initiatief voor een bijzonder concept. Binnenkort verrijst in de Sluisbuurt dit markante 70 meter hoge woongebouw. 

Den Hoorn – Vrij Harnasch

Een ontwikkeling in een stedelijke setting met polders, waar wonen, werken en ontspannen het uitgangspunt is. LOCUS nam initiatief en is risicodragend betrokken.

Zaandam

Voor de herontwikkeling van een bedrijventerrein nam LOCUS het initiatief voor een grootschalige stedelijke ontwikkeling. Samen met de eigenaren en de gemeente zijn inmiddels de eerste stappen gezet.