LOOK5

Vijf luxe villa’s in Den Hoorn
LOOK5 Den Hoorn 5 villa's

Villa’s met rust en privacy, gelegen aan het water

Op 29 juni 2023 werd in Den Hoorn de eerste paal geslagen van LOOK5, vijf villa’s in het duurdere segment die LOCUS ontwikkelt samen met bouw- en aannemingsbedrijf van Hoorn & van der Kley. Locus nam initiatief en is risicodragend betrokken.

Vrij Harnasch

LOOK 5 ligt in Vrij Harnasch, een wijk waarin wonen, werken en recreëren samenkomen. Opvallend aan het plan van LOOK 5 is dat de villa’s direct aan een idyllisch slootje met charmante bruggetjes liggen, maar tegelijkertijd goed afgeschermd zijn van alle bedrijvigheid in de buurt. Een slimme afscheiding op de erfgrens aan de achterkant van de villa’s garandeert volledige rust en privacy. De keuze voor een inrit aan de kant van de bedrijvigheid biedt bovendien de mogelijkheid om op de eigen kavel een bedrijf te exploiteren.

Betrokkenheid omwonenden

Het bedrijvenschap Harnaschpolder gunde na een zorgvuldig afwegings- en verkoopproces de grond van LOOK 5 aan LOCUS. Het ontwerp van LOOK 5 voldoet aan alle randvoorwaarden van de gemeente en is met zorg ingepast in de omgeving, met betrokkenheid van omwonenden en ondernemers.

LOOK5

In het kort