Lunettenbaan 51-65

Nieuwbouw met diverse woon- en werkfuncties
Lunettenbaan 51-65

Een woongebouw dat de omgeving zal verlevendigen

In de Utrechtse wijk Lunetten herontwikkelt LOCUS een kantoorgebouw tot woongebouw. Het bestaande kantoorgebouw bestaat uit twee losstaande objecten met vier bouwlagen, gezamenlijk met een oppervlakte van ca. 3.500 m2 b.v.o. 

Mix van functies

Het is de ambitie van LOCUS en de gemeente om tot een hoogwaardige stedelijke herontwikkeling te komen, met een mix van functies. Het initiatief behelst dan ook enerzijds woonfuncties voor verschillende doelgroepen en anderzijds het behoud van kansrijke werkfuncties en het toevoegen van buurt- en maatschappelijke functies.

Levendigheid bevorderen

In de herontwikkelde plint wordt ruimte geboden aan voorzieningen als kantoor, werkplaats, kinderopvang, sportschool of horeca. Deze herontwikkeling zal de levendigheid van het gebied bevorderen en idealiter bijdragen aan meer interactie met de directe omgeving en daarmee aan een prettige en gezonde plek om te leven.

Lunettenbaan 51-65

In het kort